8 december informatiebijeenkomst uitbreiding industrieterrein Bolle Akker

Begin dit jaar heeft de gemeente grond gekocht ten zuiden van industrieterrein Bolle Akker in Bakel. Het is de bedoeling dat deze grond wordt gebruikt voor de uitbreiding van het industrieterrein. De gemeente noemt dit plan Bolle Akker II.

Graag nodigen we ondernemers en inwoners uit om mee te denken in de vervolgstappen voor de ontwikkeling van dit plan. Hiervoor is er op 8 december vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst in Grand Café Zaal ’t Viltje, Dorpsstraat 22 in Bakel. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt teruggeblikt op de resultaten van een eerdere bijeenkomst op 12 juli 2022. Ook zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend en wordt een uitgangspuntenkaart gepresenteerd. Hierop kunt u tijdens de avond uw reactie geven. De inbreng wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van het plan.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Ruud Oude Griep via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Bolle Akker II’, of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties