Aandacht voor huisvesting en werkomstandigheden arbeidsmigranten

In de afgelopen weken zijn in Oost-Brabant integrale controles uitgevoerd op huisvesting en werkplekken van arbeidsmigranten. Dit gebeurde ook in gemeente Gemert-Bakel. Het ging om controles op 75 locaties in de regio.

De netwerkpartners in Oost-Brabant werken samen om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het gedrang komen, treden ze hier gezamenlijk tegen op. Aan de integrale controles namen 18 gemeenten (waaronder gemeente Gemert-Bakel), 5 bestuurlijke integrale interventieteams en Politie Oost-Brabant deel. Daarnaast sloten ook Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan. Zij droegen bij door te controleren op ‘Eerlijk en veilig werk’. Naast het controleren van woon- en werkomstandigheden, stonden de controles ook in het teken van bewustwording bij zowel arbeidsmigranten als toezichthouders.

De locaties in Gemert-Bakel waar arbeidsmigranten wonen worden vaak meerdere keren per jaar gecontroleerd en zijn ook bij deze controle meegenomen. De gemeente voert de controles uit om ervoor te zorgen dat goede leefomstandigheden voor de arbeidsmigrant gewaarborgd blijven en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Er zijn overtredingen geconstateerd op basis van de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP), registratie nachtregister en brandgevaarlijke situaties.

Open je ogen en meld!

Het melden van een vermoeden van arbeidsuitbuiting kan ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt en dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden kan via:

  • Politie (0900-8844)
  • Nederlandse Arbeidsinspectie (0800-5151)
  • Anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of online)

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties