ABN AMRO: HUIZENPRIJZEN NÓG VERDER OMHOOG

Eerder dit jaar voorspelde het Economisch Bureau van ABN AMRO een grote huizenprijsstijging voor 2021. Nu verwachten ze een nog grotere stijging dan ze een kwartaal geleden al voorspelden. Dit blijkt uit de nieuwe Woningmarktmonitor van juli 2021. “We houden nu rekening met een huizenprijsstijging van 12,5% dit jaar en van 5% in 2022,” aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau.

900.000 nieuwe woningen nodig

De vraag naar nieuwe woningen wordt vanuit de markt niet beantwoord. Dit komt onder andere door de strenge regelgeving rondom ruimtelijke ordening. Hierdoor is er in Nederland een omvangrijk tekort aan woningen ontstaan. Het Economisch Bureau schat dat er de komende tien jaar ongeveer 900.000 woningen bij zullen moeten komen. Als Nederland deze bouwopgave wil realiseren dan zal er geld moeten komen voor gemeenten en hun afdelingen ruimtelijke ordening om bouwplannen goed te keuren, vergunningen te verlenen en grond bouwrijp te maken.

Woningaankopen zullen dalen

Het Economisch Bureau denkt dat het aantal woningverkopen aanzienlijk zal dalen. “Dit, omdat het aanbod te koop beperkt is en omdat er weinig mogelijkheden zijn om door te schuiven vanwege de achterblijvende woningbouw. Ook voor de prijsontwikkeling houden we rekening met geleidelijke matiging van de prijsstijging. Dit, omdat het positieve effect van de rentedaling op de huizenprijzen langzaam zal slinken en de rente op langere termijn kan stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van hogere kapitaaleisen voor banken. Hier komt bij dat het volgende kabinet het belastingvoordeel van eigen woningen mogelijk gaat beperken,” zegt Bokeloh. Voor dit jaar houdt het Economisch Bureau rekening met een daling van 10% en verwacht dat het aantal woningverkopen in 2022 nog eens met 5% zal afnemen.

102.000 woningen verkocht

Hoewel er een daling in het aantal woningverkopen wordt verwacht, werden er in het begin van het jaar nog veel huizen verkocht. Tussen januari en mei 2021 werden er 102.000 bestaande woningen verkocht; dat zijn er 10.000 meer dan in dezelfde periode van 2017, het jaar dat een recordaantal woningen werd verkocht. Het Economisch Bureau wijt deze impuls aan de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar aan het begin van 2021. Daarnaast werden er nog andere versoepelingen doorgevoerd met betrekking tot de leenvoorwaarden. Zo telt het tweede inkomen voortaan voor 90% mee bij de berekening van de maximale hypotheek die kopers kunnen krijgen.

Weinig vertrouwen ondanks lage hypotheekrente

De hypotheekrente staat weliswaar laag, maar het blijft alsnog lastig om een hypotheek af te sluiten doordat de huizenprijzen zo hoog zijn. Het krappe aanbod op de woningmarkt en de vele woningzoekenden maakt dat kopers weinig positief zijn met betrekking tot de aanschaf van een nieuwe woning. Voor verkopers is dit anders. Onder hen heerst volgens indicatoren van Vereniging Eigen Huis en de NVM al maanden een stabiel positief sentiment tegenover de woningmarkt. In de huidige situatie is het voor kopers niet moeilijk om binnen korte tijd hun woning voor een goede prijs te verkopen.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties