Acritas Bakel viert 100ste verjaardag

Ooit als de rooms-katholieke jonge boerenstand begonnen viert Acritas in Bakel nu de honderdste verjaardag. Dat jubileum wordt in het weekend van 18 en 19 maart gevierd met onder meer een reünie van alle leden en oud-leden in sporthal ’t Zand aan het Geneneind.

Handbal, zeskamp, potgrond en plezier zijn de woorden die het hele dorp met deze stichting verbindt. De reünie op zaterdag (aanmelden met ticket verplicht) wordt op zondag gevolgd met een receptie van 12.00 uur tot 14.00 uur en aansluitend een middag met vermaak voor de jeugd tot 18.00 uur, entree gratis.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden mailen naar secretaris@acritasbakel.nl.

Bron: Eindhovens Dagblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties