Afscheid Jo Grouls van het Parochiebestuur

Gedurende een periode van acht jaren heeft de heer Jo Grouls als vicevoorzitter van het parochiebestuur H. Willibrordus Gemert-Bakel op deskundige wijze gestalte gegeven aan het beleidsmatig besturen van deze parochie. Jo heeft te kennen gegeven geen nieuwe benoemingsperiode meer aan te vragen. Dit betekent dat wij afscheid gaan nemen van Jo als vicevoorzitter van het parochiebestuur op zondag, 8 januari 2023.

Om 11.00 uur vindt er een Eucharistieviering plaats in de kerk St. Jan te Gemert. Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid om Jo een hand te geven tijdens de receptie die gehouden wordt tot 14.30 uur in de kerk St. Jan.

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten zowel in de Eucharistieviering als tijdens de receptie. Omroep Centraal zal een reportage maken.

Bestuur en Pastores Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties