Afspraken over plannen Goed Wonen, Stichting Huurdersbelang en gemeente

Er worden elk jaar afspraken gemaakt tussen woningbouwcorporatie Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en de gemeente over de plannen voor het komende jaar als het gaat om sociale huurwoningen in Gemert-Bakel. Eén van de nieuwe afspraken is dat er voorrang komt voor mensen die al in Gemert-Bakel wonen als er nieuwe huurwoningen vrij komen. Met een motie heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze willen dat minimaal 50% van de woningen worden toegekend aan de eigen inwoners. Met deze afspraken start er een nieuwe periode van samenwerking.

De samenwerking en heldere afspraken tussen Goed Wonen, de gemeente en Stichting Huurdersbelang zijn erg belangrijk. Zo weten we allemaal waar we aan werken het komende jaar en verloopt de samenwerking goed.

Klaar voor de toekomst
Als het gaat om het aantal woningen dat er in het komende jaar gebouwd en opgeleverd wordt, maken de partijen ook afspraken met elkaar. In 2023 werken we aan de plannen en ontwerpen voor in totaal 250 sociale huurwoningen. Dit jaar wordt naar verwachting al gestart met de bouw van ongeveer 125 van deze woningen. De exacte locaties van de woningen kun je vinden op https://www.goedwonengemert.nl/ik-zoek/nieuwbouw

Duurzame woningen

We zien dat de kosten voor inwoners stijgen. Zo staat er in de afspraken dat woningcorporatie Goed Wonen Gemert zorgt voor verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen. Dit drukt de totale kosten voor wonen voor de huurders en het is belangrijk voor een beter milieu. Deze afspraak voor duurzaam (ver)bouwen geldt natuurlijk ook voor nieuwbouw. Alle nieuwe sociale huurwoningen zijn gasloos en voor het grootste deel klimaatneutraal.

2400 woningen in Gemert-Bakel

De woningnood is hoog, ook in Gemert-Bakel. We moeten versnellen, in Gemert-Bakel komen er de komende 10 jaren 2400 woningen bij. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten. Er wordt volop ingezet op de projecten die snel gerealiseerd kunnen worden en waarin het de soort woningen betreft waar behoefte aan is. Als alles volgens plan verloopt kan Goed Wonen eind 2023 starten met de ontwikkeling van 70 sociale huurwoningen in de Gerardus Majella kerk en op de Drossard de la Courtstraat.

Meer informatie: www.gemert-bakel.nl/woningbouwversnelling.

Foto, van links naar rechts: Nettie Kluijtmans (Stichting Huurdersbelang, namens Aard Pennings), Hanneke Coppens (wethouder gemeente Gemert-Bakel), Hans Vedder (Goed Wonen Gemert, directeur-bestuurder)

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties