Agenda vergaderingen raadscommissies

Op 9,10 en 11 mei vergaderen de commissies Financiën & Bestuur, Ruimte & Mobiliteit en het Sociaal Domein om 19.30 uur. Publiek is van harte welkom, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv.

Spreekrecht

Als u wilt inspreken bij de commissievergadering om een onderwerp uit te lichten kan dat. Het onderwerp hoeft niet op de agenda te staan. Uiterlijk 24 uur voor de vergadering kunt u zich hiervoor aanmelden via  griffie@gemert-bakel.nl.

Agenda’s van de commissievergaderingen:

Dinsdag 9 mei – Financiën & Bestuur, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming

  • 1e Begrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
  • Deelname Stichting Waarborgfonds van de GR VRBZO
  • Jaarrekening 2022, 1e Begrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) 

Woensdag 10 mei – Ruimte& Mobiliteit, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming

Vaststelling Bestemmingsplan Roessel Bakel.Eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).

Donderdag 11 mei – Sociaal Domein, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming Begrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Zienswijze ondernemingsplan Gemeenschappelijke Regeling Senzer. Eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR Peelgemeenten. Begroting 2024 en Werkprogramma 2023-2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Metropool Regio Eindhoven (MRE) Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling BLINK

De volledige agenda’s met bijlagen staan op de website van de gemeente: https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl/

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties