Archeologisch onderzoek hoek Komweg-Haageijk

Het al jaren geleden afgebrande pand is ondertussen geheel afgebroken en op het perceel is, volgens de voorschriften, een archeologisch onderzoek gestart. Er zijn enkele belangwekkende vondsten gedaan en enkele voorwerpen uit de middeleeuwen gevonden.

Donderdag 22 september zal er een persmoment zijn bij de archeologisch opgraving. Wethouder Coppens zal een woordje spreken, gevolgd door een toelichting op de werkzaamheden door archeologisch medewerker Sjoerd Beuger.

Ook Omroep Centraal TV zal aanwezig zijn en opnamen maken, die u te zijner tijd kunt bekijken op onze website.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties