Bericht van Stichting Kerstpakketten


Komende week (vanaf 7 november) verstuurt de gemeente de formulieren van de Stichting Kerstpakketten.

Dat betekent dat: 

  • als u een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet (gemeentelijk bestand) IOAW of IOAZ,
  • of bijzondere bijstand heeft ontvangen,
  • of in een traject van schuldhulpverlening zit,
  • of gebruik maakt van de regeling een Pas Vooruit of een bijdrage maatschappelijke participatie heeft ontvangen,

dan krijgt u van de gemeente onze brief met het formulier toegestuurd.

LET OP: Als u het afgelopen jaar kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft ontvangen krijgt u de brief waarschijnlijk niet. Maar dan kunt u een aanvraagformulier bij de gemeente ophalen of opvragen.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties