Bestrijding eikenprocessierups 2023

Net als in 2022 verwachten we dat er minder overlast van de eikenprocessierupsen is. Dit blijkt uit een publicatie van Nature Today waarin wordt genoemd, dat er een 65% afname is van eikenprocessievlinders. Daardoor zal er dit jaar minder overlast zijn. Onderzoekers verwachten dat de plaag de komende jaren steeds wat kleiner wordt.

In 2023 worden er daarom binnen de gemeente Gemert-Bakel geen bomen bespoten. Ook op locaties waar in 2022 een hogere plaagdruk lag wordt niet gespoten. Bij (ernstige) overlast wordt ingegrepen door nesten op te zuigen.

Vergroten biodiversiteit

Om ervoor te zorgen dat de eikenprocessierups weinig overlast geeft zet de gemeente in op het vergroten van de biodiversiteit. De leefomgeving van natuurlijke bestrijders van de rups zoals onder andere sluipwespen en sluipvliegen wordt verbeterd, zodat de eikenprocessierups op een natuurlijke manier beheerst wordt.

Voor de aanpak voor 2023 zijn de speerpunten:

  • Vergroten van het areaal ecologisch beheer en het vergroten en verhogen van de biodiversiteit.
  • Het mulchen van blad: ‘campagne bladgoud’.
  • Monitoringsplan op laten stellen.
  • Inzet eigen gronden of aankoop gronden voor aanleg bosjes of houtsingels.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.gemert-bakel.nl/eikenprocessierups. Hier vind je ook informatie over de plekken waar de nesten worden weggezogen.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties