Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten voor iedereen

In het najaar 2021 gaven we alle inwoners de mogelijkheid hun behoeften en wensen aan te geven voor het nieuwe speelbeleid. Kinderen, jongeren, dorpsraden, speeltuinverenigingen en de gemeenteraad zijn in workshops en enquêtes hiernaar bevraagd.

Wethouder Hanneke Coppens heeft in september 2022 het conceptbeleidsplan enthousiast opgepakt. Het conceptplan is afgelopen januari aan de raadscommissie gepresenteerd en met elkaar besproken zodat we het erover eens zijn welke richting we in gaan.

De raadscommissie was erg enthousiast over het ‘BOSS principe’. Hiermee richten we speelplekken in voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. En niet meer alleen voor kinderen, maar voor jong en oud. De raadscommissie was het er unaniem over eens dat we dit BOSS principe bij toekomstige vervangingen gaan uitbreiden. Dat betekent dat we bewegen, sporten en ontmoeten meer gaan integreren in de speelplekken. Daarnaast waren diverse partijen onder de indruk van het scenario om het speel- en beweeglandschap in de gemeente uitdagender te maken. De definitieve keuze over wat er in het beleidsplan ‘Speel- en beweegvriendelijke ruimte’ komt te staan ligt bij de raad. Zij zullen naar verwachting medio juli 2023 een definitief besluit nemen over het beleidsplan en de bijbehorende budgetten.

De raadscommissie wilde over de aanleg van de pumptrack en de herinrichting van de skatebaan meer informatie ontvangen. De gemeente doet daarom hiernaar een apart behoefte- en locatieonderzoek, waarna de resultaten apart van het speelbeleid worden aangeboden aan de raad.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties