Bouwrijp maken plan Paterslaan De Rips

De eerste grondtransporten zijn afgerond. Dat betekent dat we het gebied gaan inrichten voor de bouw van woningen. Daar start de firma Ploegmakers uit De Rips na de bouwvakantie mee. 

Om het gebied klaar te maken voor de toekomst leggen we ook meteen in de Paterslaan zelf nieuwe riolering aan. Dat betekent dat de weg in fases wordt opgebroken.

Hoe is de planning?

Vanaf 5 september staan voorbereidende werkzaamheden op de planning. In de week van 12 september starten we echt met het aanleggen van de riolering in fase 1 van de Paterslaan. De werkzaamheden aan de Paterslaan duren tot half december. Tijdens de aanleg van de riolering zijn woningen aan de Paterslaan niet altijd bereikbaar met de auto, parkeren kan in de directe omgeving.

Meer informatie

Zijn er vragen? Neem dan contact op met projectleider Gert-Jan Willems via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘BRM Paterslaan De Rips’.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties