Coalitie onderhandelingen gestaakt

De formatiegesprekken tussen CDA Gemert-Bakel, Dorpspartij en VVD in Gemert-Bakel zijn gestaakt. Sinds eind april waren CDA, Dorpspartij en VVD in gesprek om tot een stabiele meerderheidscoalitie te komen van drie partijen. Hoewel de partijen er betrekkelijk lang over deden, leek een akkoord op handen. Binnen de VVD is er lopende het proces echter een zodanige vertrouwenskwestie ontstaan, dat het niet langer passend is aan de coalitie deel te nemen.

Hoe nu verder wordt bekeken door CDA en Dorpspartij. De drie partijen zijn het inhoudelijk over de dossiers en portefeuilleverdeling eens geworden. Na enkele stevige gesprekken leken de drie partijen elkaar de hand te kunnen schudden over een coalitieakkoord. De teleurstelling bij CDA en Dorpspartij is groot. Fractievoorzitter van het CDA, Stefan Janszen: “Uiteraard ben ik ontzettend teleurgesteld. Ruim twee maanden werk je in een heel intensief traject met elkaar toe naar een resultaat waar iedereen tevreden mee kan zijn. Het akkoord is en ligt klaar, alleen de handtekeningen ontbreken nog.” Hoe de coalitie in Gemert-Bakel er dan wel uit komt te zien is nog ongewis. Gezien het voortraject lijkt een toenadering van CDA en Dorpspartij tot de Lokale Realisten (ook 3 zetels) voorspelbaar. Toch hebben de twee huidige coalitiepartijen ook in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad een meerderheid, waardoor ook een coalitie met twee partijen nog altijd tot de mogelijkheden behoort.

Janszen: “Ik wil nog niet te veel vooruitlopen op de verschillende scenario’s. We gaan in elk geval weer gesprekken voeren om te kijken hoe we verder gaan. En dat gaan we niet te lang laten duren.
Gemert-Bakel is gebaat bij een bestuur, gezien de vele grote opgaven die nu niet of minder voortvarend opgepakt kunnen worden.”

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties