De Peel slaat de handen ineen en neemt verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren maakten samen een plan voor de opvang van asielzoekers in subregio de Peel. Hierin staat dat zij samen willen voorzien in de opvang van bijna 800 asielzoekers.

Samen voorbereid

Er wordt verwacht dat er in subregio de Peel met deze afspraken ruim voldoende plaatsen voor asielzoekers zijn. Hiermee creëren deze gemeenten ruimte om te kunnen voldoen aan de verplichte aantallen opvangplekken, ook als de ontwikkeling van een locatie mogelijk vertraging op loopt. Met deze afspraken neemt de regio haar verantwoordelijkheid. Elke gemeente draagt op deze manier bij aan de realisatie van de opvanglocaties. Door de handen ineen te slaan worden ook de voorzieningen voor onderwijs en werk mogelijk regionaal georganiseerd.

Per gemeente komt dat neer op het volgende aantal op te vangen asielzoekers. Dit huidige aantal plekken wordt aangeboden aan het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). GemeenteMaximale omvang
Asten69
Deurne195
Gemert-Bakel150
Helmond350
Laarbeek150
Someren72

Vervolgstappen

Dit regionale plan van aanpak is onderdeel van het Regioplan Brabant Zuidoost en als zodanig ingediend bij de Provinciale Regie Tafel. Binnenkort vindt hierover overleg plaats met COA. Een belangrijke voorwaarde die de regio stelt, is dat er vanuit het COA medewerkers specifiek worden ingezet voor subregio de Peel om de gemeenten te ondersteunen.

Wanneer de exacte locaties daadwerkelijk ontwikkeld worden, hangt af van de besluitvorming door de gemeenteraden en de beschikbaarheid van het COA voor de uitwerking van de plannen. Gemeenten maken de exacte locaties zelf bekend, zodra er in de gemeente een besluit over genomen is.

Over de Spreidingswet

Vanuit de Rijksoverheid is er een wetsvoorstel “gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” in voorbereiding. Daarin staat dat alle gemeenten verplicht een aantal asielzoekers moet opvangen. Hoe groot dat aantal is hangt af van het aantal inwoners dat een gemeente heeft.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties