Elsendorp, Jo Kusters

Richting de middag ging de burgemeester op naar Gemert. Hier bezocht hij de kantine van GAC. De heer Jo Kusters kreeg een onderscheiding voor onder meer zijn verdiensten als penningmeester voor GAC en de Gemert City Run.

De heer Jo Kusters, 65 jaar, Elsendorp

– 2004- heden Gemertse Atletiek Club (GAC) penningmeester

-2006- heden: Dorpsoverleg Elsendorp:  lid Commissie  1500 (2006- 2016) en penningmeester Energiecoöperatie (2017- heden)

-2017 – heden: Gemert City Run: lid organisatiecomité, portefeuille financiën

Projectmatige inzet:

– 1999 – 2000: St. Jorisgilde Gemert: penningmeester Gildefeesten  Kring Peelland 2000

– 2000- 2001: Jubileumcommissie 75 jaar Eisendorp (opgezet  vanuit dorpsoverleg): penningmeester

– 2009 – 2010: St. Jorisgilde  Gemert: penningmeester Gildefeesten Kring Peelland 2010

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties