Bericht van de huisarts in Elsendorp

Balie doktersassistente niet altijd bemand nu de telefonische drukte toeneemt gezien de groei in de praktijk, hebben we ervoor gekozen om met een backoffice te gaan werken. Dit betekent dat de doktersassistente niet altijd direct zichtbaar is in de praktijk. Het kan hierdoor voorkomen dat u niet direct geholpen wordt, maar dat u even moet wachten. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

Urineonderzoeken

Doordat de balie niet de gehele dag bemand is, is het niet meer mogelijk om direct urineonderzoek te verrichten. We hebben hiervoor in de hal bij binnenkomst een kastje aan de muur hangen. Het is de bedoeling dat u een vragenlijstje invult, deze samen met uw urine in een daarvoor bestemd zakje doet en deze in het kastje zet. De assistente zorgt er dan voor dat deze nagekeken wordt. U wordt dezelfde dag gebeld voor de uitslag. Als u de urine direct nagekeken wilt hebben, dan komt u tussen 9.30 en 9.45 uur. De assistente is dan wel in de gelegenheid om het onderzoek direct te verrichten.

The event is finished.