Bijeenkomst Proeftuin Elsendorp

Zoals eerder al bericht en besproken in eerder gehouden informatieavonden, hebben wij samen met gemeente Gemert-Bakel,provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas, het initiatief genomen om te zoeken naar oplossingen voor de steeds vaker leegkomende bedrijfsbebouwing in ons buitengebied. Inmiddels zijn er weer belangrijke stappen gezet met de Proeftuin en daar willen wij u graag over bijpraten.

U bent welkom op donderdag 22 september om 20.00 uur in de Dompelaar. Het wordt een brede bijeenkomst, waarbij het hele dorp aanwezig kan zijn inclusief de initiatiefnemers. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op per mail. Mail naar
vabproeftuin@elsendorp-online.nl

The event is finished.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *