Het Repair Café Gemert-Bakel gaat meer uren open

Of het komt door het alsmaar duurder worden van producten, of door meer besef voor de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu; het effect is duidelijk te zien in het aantal klanten voor het Repair Café. Repareren loont en beperkt immers de afvalberg. En de reparatieresultaten zijn erg goed. Steeds meer mensen weten daarom het Repair Café Gemert-Bakel te vinden en dat resulteert telkens in een overvolle klantenlijst.

In overleg met de vrijwilligers is daarom besloten een extra ochtend per maand open te zijn. Klanten zijn dan sneller aan de beurt en kunnen zo nog beter worden geholpen.

Vanaf januari 2023 is het Repair Café Gemert-Bakel open op de 1e, 2e en 3e dinsdagmorgen van elke maand in het Kunstlokaal, Vondellaan 49/51 in Gemert. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via 06-18310729 of 06-83617000. Voor meer informatie kan men ook terecht op de website RepairCafeGemert-Bakel. nl.

The event is finished.