Sint Christoffelkerk Elsendorp

Over twee weken vieren we het Hoogfeest van Pasen. De week voorafgaand herdenken we het lijden en sterven van Jezus tijdens de Goede week. Op Witte Donderdag 6 april de dag voordat Jezus stierf, kwam hij met zijn leerlingen, de apostelen, bijeen om samen te eten. Als parochie lijkt het ons een mooi idee om hierbij stil te staan en op dag een inzamelactie te houden in het portaal van de kerk. Wij denken hierbij aan het schenken van bijvoorbeeld houdbare levensmiddelen en lekkere dingen.

De geschonken spulletjes plaatsen we in de nieuwe buurtkast. We willen hiermee mensen verrassen die het goed kunnen gebruiken. Onze gedachte hierachter is: ‘Samen delen, samen eten, samen Pasen vieren!’ De kerk is op Witte Donderdag geopend van 10.00 tot 19.00 uur.

The event is finished.