Forse reservering én ruimte laten in Kadernota 2023

In afwachting van een nieuw college stelde het huidige gemeentebestuur van Gemert-Bakel een zogenoemde beleidsarme kadernota vast. Die laat het nieuwe college de ruimte voor het maken van eigen afwegingen.

Toch kent de kadernota een opvallende post: een reservering van 32 miljoen voor renovatie of nieuwbouw van het Commanderij College. Daarmee geeft het huidige college invulling aan een motie van de gemeenteraad van november vorig jaar. Die motie gaf opdracht om scenario’s uit te werken en de investering alvast in de Kadernota 2023 op te nemen. De gemeenteraad kan na de zomer een principekeuze maken voor verdere uitwerking. Daarnaast is er als uitwerking van een tweede motie geld opgenomen voor huisvesting van de scholen in Gemert-zuid.

Stevig fundament

De kadernota is alle jaren sluitend. Het financiële fundament van de gemeente is verder verstevigd. Gemert-Bakel is voordeelgemeente bij de herverdeling van het Gemeentefonds. Dat betekent dat we meer geld krijgen van het Rijk. Ook de zogenoemde meicirculaire, een tussentijdse bijstelling van de budgetten van het Rijk, pakt gunstig uit. Enige onzekerheid brengt het jaar 2026. Dan is de uitkering van het Gemeentefonds fors lager, met het oog op een nieuw systeem om de uitkering te berekenen. Als er financiële ruimte blijft, ziet het huidige college onder meer prioriteit in het financieel op orde brengen van de beheersplannen, een robuuste ambtelijke organisatie, het onderwijs en een cultuurhuis.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties