Gemeenteraad besluit over de huurkosten voor nieuwe locatie Fuse

Naar aanleiding van een motie die in oktober 2021 door de gemeenteraad is aangenomen heeft het college de opdracht gekregen om de huisvesting van St. OJC Fuse in Bakel veilig te stellen. De bedoeling is dat Fuse in Bakel wordt verplaatst naar een nieuw bijgebouw bij Dorpsstraat 25-27. Deze voormalige meisjesschool is gekocht door Bakels Genot, een samenwerking van Brouwerij Holevoort en ijssalon De Gebroeders. De gemeente huurt dan vervolgens het bijgebouw en vestigt hierin Fuse en ook StreetRock kan van hieruit georganiseerd worden. De kosten voor de huur van de locatie zijn nu begroot op 35.000 euro per jaar. De gemeenteraad moet een besluit nemen of zij de kosten hiervoor gaan dragen.

Eerder werd uitgegaan van een lagere geraamde huurprijs van de nog te realiseren aanbouw, maar nu de plannen verder zijn uitgewerkt blijkt er meer geld nodig is. De reden hiervoor is de inflatie en de gestegen bouwkosten die gelden voor Bakels Genot. Daarnaast is het plan om de aanbouw te realiseren bij een monumentaal pand. De Monumentencommissie heeft zich hierover gebogen en om de aanbouw zo te realiseren dat de monumentale waarde het pand in stand blijft zijn specifieke vereisten opgesteld. Ook dit zorgt voor hogere kosten.

StreetRock 2023

Op 8 en 9 juli dit jaar staat het evenement StreetRock in Bakel op de agenda. Dat de huidige plannen nog door de gemeenteraad moeten worden beoordeeld verandert niets aan het komende evenement. Dit gaat door zoals gepland.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties