Gemert-Bakel ondertekent Regionale Woondeal voor meer betaalbare woningen

De Woondeal werd vandaag door Hanneke Coppens, wethouder Wonen, namens Gemert-Bakel ondertekend in het Provinciehuis in Den Bosch. Samen met andere gemeenten uit de regio, woningcorporaties, de Provincie Noord-Brabant en minister Hugo de Jonge worden met deze Woondeal afspraken gemaakt, met een steunverklaring van de waterschappen. De ondertekenaars zetten hiermee de schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de provincie.

Afspraken in de woondeal

In de afspraken staat onder andere dat we samen streven naar het bouwen van 30% sociale huurwoningen. Minimaal twee derde van de woningen die gebouwd worden moeten betaalbaar zijn. Betaalbare koopwoningen mogen niet duurder zijn dan € 355.000. Samen met andere partijen gaan we deze ambitie waarmaken. Gemert-Bakel werkt aan een woonvisie waarin deze afspraken voor de gemeente concreet worden gemaakt. 

Woningbouwversnelling

In Gemert-Bakel komen er de komende 10 jaar 2400 woningen bij. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten. Er wordt volop ingezet op de projecten die snel gerealiseerd kunnen worden en met de soort woningen waar behoefte aan is. Met deze ambitie komen we de afspraken, zoals vandaag in de provincie gemaakt zijn, na.  

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties