Gemert-Bakel stelt Transitievisie Warmte vast

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en in fases. Iedere gemeente in Nederland maakt daarvoor een plan. Dit plan heet de ‘Transitievisie Warmte’. Daarin staat welke alternatieven voor aardgas in welke delen van Gemert-Bakel geschikt zijn. De technische mogelijkheden, betaalbaarheid en voorkeuren van inwoners spelen een rol bij de keuze in welk gebied we uiteindelijk starten. En gezamenlijk bepalen we dan ook op welke manier we van het aardgas aan kunnen gaan.

Ontwerp Transitievisie Warmte
De raad stelde op 11 november 2021 de ontwerp transitievisie warmte (TVW) vast waarna deze is vrijgegeven voor inspraak. Tot 27 december 2021 konden inwoners reageren op het ontwerp.Er zijn vijf zienswijzen ingediend. Het grootste bezwaar tegen de ontwerp TVW isde mogelijkheid om woningen in de toekomst te verwarmen met groen gas. Een van de mogelijkheden om groen gas te produceren is door mestvergisting.

Het college wil echter de mogelijkheid voor groen gas nog openhouden. Belangrijk is dat in deze fase nog niet het definitieve besluit is genomen om groen gas te produceren of in te zetten om woonwijken te verwarmen. De TVW is een visie waarmee een richting wordt bepaald op welke manieren de woonwijken in de toekomst verwarmd kunnen worden. Een van de vervolgstappen uit de TVW is een onderzoek naar de haalbaarheid van groen gas. Er ligt dus ook nog geen besluit dat er bijvoorbeeld mestvergisters komen om woningen te verwarmen. Daarom zijn er ook geen potentiële locaties in beeld.

De definitieve TVW staat geagendeerd voor de commissie ruimte en mobiliteit van 20 april 2022. Op de gemeenteraadsvergadering van 12 mei 2022 staat de besluitvorming van de definitieve TVW op de agenda.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties