Gouden Seniorenkoor

Seniorenkoor “De Vrije Heerlijckheit” bestaat dit jaar 50 jaar. Het bestaat momenteel uit 24 leden, heren en dames. Ze zouden er nog graag een stel bij hebben!

Het koor is een enthousiaste groep, waarvan de kern al heel veel jaren met elkaar zingt. Zingen maakt iedereen blij, degene die zingt en degene die luistert, is het motto. Goede muziek, goede sfeer, onderlinge verbondenheid zijn de ingrediënten.

Het koor biedt een heel gevarieerd repertoire, dat gaat van kerkmuziek tot hedendaagse moderne liederen in diverse talen, waarbij ze ondersteuning krijgen van een Combo.

Zij treden met regelmaat op in de kerk, maar ook jaarlijks in het Carat paviljoen in Helmond, het Elkerliek ziekenhuis, korenfestivals en diverse verzorgingshuizen in onze regio. Het koor organiseert zelf om de twee jaar korendagen in De Eendracht.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties