Grafmonument voor de ‘zusters van Nazareth’

In 1848 kwamen ze naar Gemert, de zusters Franciscanessen van Oirschot. Ze kwamen om de mensen van Gemert te helpen: de kinderen met onderwijs, de ouderen en zieken met verzorging.

Op 23 februari 2000 werden de zusters, na 152 jaar, uitgezwaaid; ze gingen terug naar het klooster in Oirschot of woonden hier en daar in ‘gewone’ huizen. Maar velen van deze helpende zusters bleven voor altijd hier, op het kerkhof van klooster Nazareth. Toen daar gebouwd werd, is dit kerkhof geruimd en zijn de stoffelijke resten van de zusters te ruste gelegd op de begraafplaats van de kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert. Vandaag, op 30 oktober 2022, is een grafmonument ter nagedachtenis aan de onvergetelijke zusters op dit kerkhof ingezegend.

Omroep Centraal TV was ter plaatse en heeft een nieuwsitem op de website geplaatst.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties