Grasmaaien: mag het soms iets minder voor de bij?

Grasveldjes maken een belangrijk onderdeel uit van het openbaar groen in de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente beheert ongeveer 40 hectare aan dit soort grasveldjes. Het gaat daarbij om gras in parken, woonstraten, hondenuitlaatstroken en braakliggende percelen. 

Deze kort gemaaide grasveldjes vormen vaak goede plekken om te spelen, te voetballen, te zonnebaden en om, op de daarvoor bestemde plekken, de hond uit te laten. Door iets minder vaak te maaien vormen deze grasveldjes ook een geschikt leefgebied voor wilde bijen, vlinders en andere dieren. Vaak zijn in grasveldjes in het openbaar groen goede bijenplanten zoals paardenbloemen, madeliefjes, klavers, ereprijs, speenkruid en pinksterbloemen aanwezig, maar deze komen nauwelijks tot bloei door de hoge maaifrequentie.

Half april wordt begonnen met het maaien van de grasvelden zodat de eerste kruiden in het gras tot bloei kunnen komen en als voedselbron voor de wilde bijen en hommels kan dienen.

De gemeente onderhoudt ook dit maaiseizoen een deel van het openbaar gras als kruidenrijk grasveld. Deze grasveldjes worden zes keer per jaar, verdeeld over het groeiseizoen, gemaaid waardoor verschillende kruiden tot groei en bloei kunnen komen. Hierdoor ontstaat een hogere biodiversiteit aan planten en dieren.

Heb je een stukje gras in je tuin? Laat dan eens een deel ongemoeid of maai het wat minder vaak. Door niet of minder vaak te maaien krijg je veel meer bloemen in je tuin. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar na een paar seizoenen zie je je tuin veranderen.

Voor meer informatie kan je bijvoorbeeld kijken op: https://www.maaimeinietnederland.nl/

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties