Groeskuilen Gemert wordt 30km-zone

De Groeskuilen in Gemert wordt een 30km-zone. De herinrichting tot woonstraat start later dit jaar en moet begin 2024 afgerond zijn. Burgemeester en wethouders willen voor de uitvoering een krediet van 270.000 euro beschikbaar stellen.

De rijbaan van de voormalige B-weg blijft geasfalteerd, maar er komen wel verkeersplateaus bij de zijwegen. De fietsoversteek wordt verbeterd en het voetpad wordt doorgetrokken tot aan de Lodderdijk. De weg en het voetpad worden versmald tot respectievelijk 4,40 meter en 1,50 meter.

De zomereiken aan de woningenzijde zijn eerder deze maand al gekapt, omdat ze volgens de gemeente minder vitaal zijn en overlast veroorzaken. Drie of vier bomen blijven behouden of worden opnieuw geplant. Daardoor ontstaat een bredere kruidenrijke berm en meer ruimte om te parkeren. Het regenwater wordt opgevangen in de berm.

Tegenover de woningen aan de andere zijde van de straat wordt een park aangelegd.

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties