Groot onderhoud Stippelberg: update werkzaamheden

Er is gestart met de werkzaamheden aan de weg en fietspad Stippelberg-Kruisberglaan. Op donderdag 24 februari organiseerden we samen met de aannemer, de firma Van Gelder, een goed bezochte inloopbijeenkomst

Op woensdag 2 maart is gestart met het rooien en snoeien van de bomen langs de weg en het fietspad, dit is nu afgerond. Vervolgens is gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad vanaf De Rips richting Milheeze. Naar verwachting is het totale werk medio mei afgerond.

Tijdens de werkzaamheden is fietsverkeer vanaf De Rips naar Milheeze en vice versa mogelijk, via het fietspad of via een aparte strook op de weg.

De weg is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer gedurende de werkzaamheden en wordt omgeleid via de provinciale wegen N277- N270. De weg blijft wel bereikbaar voor aanwonenden en hulpdiensten. Zij worden persoonlijk geïnformeerd over de verschillende faseringen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met projectleider Gert-Jan Willems via gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Groot onderhoud Stippelberg’.

Bron: Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties