Henk de Hair benoemd tot Ridder ON

Henk de Hair uit Aarle-Rixtel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Frank van der Meijden reikte op zondag 26 juni deze Koninklijke onderscheiding uit namens de Koning. Dit gebeurde tijdens de aftrap van de gildefeesten in het gemeentehuis van Gemert.

Henk de Hair kreeg de onderscheiding vooral voor zijn brede inzet voor het Brabantse gilde, onder andere als voorzitter van Kring Peelland.

Henk de Hair was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw vier jaar raadslid van de voormalige gemeente Aarle-Rixtel, zes jaar voorzitter van Stichting Carnavalsvereniging Ganzegat en negen jaar voorzitter van Woningbouwvereniging Aarle-Rixtel.

In 1988 werd hij vrijwilliger bij het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rixtel. Tot op de dag van vandaag zet hij zich voor dit gilde in bij de ondersteuning van jaarlijkse activiteiten, door het verzorgen van promotieactiviteiten en door het schrijven en archiveren van de jaarstukken.

Ook was hij mantelzorger voor een gildebroeder van Sint Margaretha van 2006-2019.

In 2006 werd hij penningmeester van de Kring Peelland, de overkoepelende vereniging voor 22 gilden in de Peel. In 2013 werd hij voorzitter van deze Kring. In Kring Peelland wordt hij gezien als een kartrekker die belangrijke plannen voor de jeugd en voor de toekomstvisie van de gilden voor zijn rekening nam.

Vanuit zijn werkzaamheden voor Kring Peelland werd hij ook actief in het bestuur van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, waarin de zes Brabantse kringen samenwerken. Van 2007-2011 was hij daar kartrekker voor de oprichting van de commissie Jeugd in alle Brabantse Kringen en een jeugdcommissie binnen de federatie.

Hij leverde ook een belangrijke bijdrage aan de nota “Franje of fundament”, waarvoor hij de gehele provincie doorkruiste om goede voorbeelden te zoeken. Ook heeft hij mede cursussen voor het gilde opgezet bijvoorbeeld de opleiding van instructeur voor trommen en bazuinblazen.

Verder zette hij samen met anderen de website voor het jeugdschuttersgilde op en ontwikkelde hij mede het indoor vendeltoernooi.

In februari van dit jaar is Henk de Hair statutair gestopt als voorzitter van de Kring Peelland. Het officiële afscheid vond plaats op 26 juni, tijdens de kringgildefeesten in Gemert, waar de Gemertse gildevereniging ‘Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde’ haar 750-jarig bestaan vierde.

Gemeente Laarbeek – gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties