Informatieverzoek Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, gemakkelijk vindbaar en uitwisselbaar zijn.

Om welke informatie gaat het?
Organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten zijn al terug te vinden op onze website. Regelingen en beschikkingen staan nu gepubliceerd op overheid.nl. Daar komt later nog het volgende bij: wet- en regelgeving, andere bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze informatie wordt vanaf 1 januari 2023, in fases over de komende jaren, gepubliceerd.

Hoe werkt het?

Als u gegevens zoekt die nog niet op de website of overheid.nl staan, kunt u schriftelijk of via het online Formulier Woo-verzoek om die informatie verzoeken. U kunt ook bellen via het algemene telefoonnummer 0492 378500 en vragen naar een van onze Woo-contactfunctionarissen.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 27 en 28 februari 19:30 uur.

Raadsvergadering 14 maart 19:30 uur.

Advertenties