Intentieovereenkomst Plan Doonheide III

Gemeente Gemert-Bakel en Keizersberg Vastgoed B.V. slaan de handen ineen, er wordt nu samengewerkt aan het vormgeven van de plannen. Doonheide III is beoogd aan de noordzijde van Gemert, in het gebied tussen de Peelsche Loop en Doonheide en tussen de wijk Doonheide I en de Handelseweg.

Het plan gaat vooralsnog uit van 230 woningen in het gebied en vormt het sluitstuk van het grotere plan Doonheide. De intentieovereenkomst is het startsein om de haalbaarheid van het plan verder met elkaar te onderzoeken en hoe het vormgegeven kan worden. De komende periode zullen de gemeente en Keizersberg Vastgoed de uitgangspunten voor Doonheide III nader uitwerken en vastleggen in een programma van eisen. Vooruitlopend hierop is in ieder geval al afgesproken dat minimaal 30% van de woningen in Doonheide III sociale huur zal worden.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties