Leden Gemertse Watervrienden gehuldigd voor 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap

Op donderdag 16 maart werd de 51e Algemene Ledenvergadering van Zwemvereniging Gemertse Watervrienden gehouden. Veel activiteiten in het afgelopen jaar stonden in het teken van het 50-jarig jubileum. Hier zijn ook verschillende nieuwe activiteiten ontstaan waaronder het carnavalszwemmen voor de jeugd, de Watervriendjesdag (speeldag voor alle kinderen), een Survivalkamp voor de “oudere” jeugd en het Duikevent bij de duikstek ‘t Zuth.

Maria Peters had vorig jaar al aangegeven het laatste jaar als penningmeester in te gaan. Bij deze vergadering werd aangegeven dat er een nieuwe penningmeester gevonden is in de persoon van Lisenka Martens. Maria is maar liefst 25 jaar lang bestuurslid geweest, zij werd hiervoor uiteraard verrast met een bloemetje.

Inmiddels traditiegetrouw werd in het tweede gedeelte overgegaan op de huldigingen. Leny van Daalen-Gruijters en Stef den Hond zijn dit jaar 25 jaar lid. Al 40 jaar lid zijn Francien van Hout – Habraken en Corrie Pennings. Een bijzondere vermelding kregen de trouwe leden Dina Verhoeven en Giel Biemans, die maar liefst 50 jaar lid zijn. Alle aanwezige jubilarissen werden gehuldigd met het Gemertse Watervrienden jubileumspeldje, een oorkonde en een bos bloemen. Na afloop van de vergadering werd er nog gezellig nagepraat. Al met al een geslaagde vergadering en gezellige avond.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties