Leden Rekenkamercommissie beëdigd

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdagavond 2 maart zijn drie leden van de Rekenkamercommissie voor de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek beëdigd. Als voorzitter is benoemd de heer G.W.M. van Vugt uit Gilze; tot lid van de gemeenschappelijke rekenkamer zijn de heren R.R. Malag uit Vlijmen en L. Elzinga uit Tilburg benoemd.

De gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden ondersteunt bij hun controlerende taak. De commissie onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Met haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 27 en 28 februari 19:30 uur.

Raadsvergadering 14 maart 19:30 uur.

Advertenties