Linda van Melis, nieuwe dorpsondersteuner jeugd

Graag stellen we voor: Linda van Melis, kersverse dorpsondersteuner jeugd bij gemeente Gemert-Bakel. Als echte Gemertse weet ze van aanpakken en staat ze vol enthousiasme in het leven. In haar nieuwe rol als dorpsondersteuner jeugd zal ze zich o.a. buigen over onderwerpen als steungezinnen, eenzame jongeren en zelfhulpgroepen.

In de gemeente Gemert-Bakel zorgen we voor hulp en ondersteuning dicht bij onze inwoners. Daarom hebben we in alle dorpen dorpsondersteuners. Die werken in een team samen met professionals op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. En ik ben er dan in het bijzonder voor de jeugd.

Vanaf 1 mei 2023 ben ik gestart als dorpsondersteuner jeugd voor Gemert-Bakel. In deze rol maak ik verbinding tussen inwoners van onze gemeente, mijn collega dorpsondersteuners, de jongerenwerkers, het team jeugd van de gemeente en andere partners, zoals onderwijsinstellingen.

Ik heb bijna 20 jaar in de gehandicaptenzorg op behandellocatie met jongeren met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende (gedrags)problemen gewerkt. De laatste twee jaren heb ik gewerkt als zorgbemiddelaar op de afdeling waar aanmeldingen binnen kwamen.

Na een tijdje was er bij de gemeente de vacature dorpsondersteuner jeugd. Toen ik die vacature zag, dacht ik: dit wil ik, dit ben ik en dit kan ik.

Waarvoor kunnen inwoners bij jou terecht?

Ouders en kinderen kunnen mij bellen met vragen over opvoeden en opgroeien. Ik begeleid gezinnen bij het zoeken naar passende oplossingen voor hun hulpvraag, begeleid steungezinnen, verbind eenzame jongeren met elkaar, organiseer zelfhulpgroepen en voer begeleide opvang uit.

Over steungezinnen gesproken, kun je daar meer over vertellen?

Graag! We zijn op zoek naar steungezinnen of steunouders. Deze steungezinnen of steunouders zijn er voor alle inwoners die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan steun bij de opvoeding en die geen familie, buren of vrienden in de buurt hebben waarop ze een beroep kunnen doen.
Ieder gezin heeft moeilijke periodes en opvoeden kan pittig zijn. In de gemeente Gemert-Bakel vinden we het belangrijk dat we elkaar hiermee helpen. Dat voorkomt dat problemen erger worden en kinderen soms zelfs in de jeugdzorg terecht komen.

Dus, heb ik jouw interesse gewekt om steungezin of steunouder te worden en wil je op deze manier een ander helpen? Neem dan zeker contact op met mij.

Heb je vragen of een probleem en kun je zelf geen oplossing vinden of wil je dat er gewoon even meegedacht wordt? Schroom niet en neem contact met me op. Samen weten we meer dan alleen en gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Ik ben te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-41339302. Stuur je liever een mail? Stuur deze dan naar lindavanmelis@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties