Live uitzending afscheidsreceptie raadsleden 29 maart

Op dinsdag 29 maart was de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad. Na de vergadering vond om 20.45 uur een openbare receptie plaats in de binnentuin van het gemeentehuis. Deze receptie werd de raadsleden aangeboden die niet terugkeren in de raad als gevolg van de verkiezingsuitslag of vanwege het zich niet verkiesbaar stellen.

De kiezer heeft de volgende personen die zitting hebben in de huidige raad niet benoemd, c.q. niet kunnen benoemen, in de nieuwe raad. En dus nemen we afscheid van: Deirdre Diesveld, Henk van Eck, Thijs van den Elsen, Rens de Haas, Jan Hoevenaars, Hendrik van Hout, Toos van den Hurk, Rick van Kessel, Dini Methorst, Bart van Oort, Fons Verhees, Ton Vogels.

De scheidende raadsleden kregen een ‘Grenspaal’, terwijl Dini Methorst-van Kessel voor haar verdiensten een lintje kreeg.

Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven, verenigingen, dus iedereen die betrokken is bij onze gemeente was van harte welkom op deze openbare receptie.

De receptie vond plaats in de binnentuin van het gemeentehuis in Gemert, vanaf 20.45 uur tot 22.30 uur. De binnentuin is te bereiken via de centrale hal en ingang aan het Ridderplein.

Omroep Centraal TV heeft de receptie live uitgezonden via YouTube.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties