Live uitzending Commissie Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Op woensdag 11 januari 2023 vergadert de Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) van 20:00 – 22:00 uur. Omroep Centraal TV is aanwezig en zal de vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: Bestemmingsplan Gemert, Virmundtstraat, Instemmen met een ontwerpverklaring om medewerking te kunnen verlenen aan het realiseren van 136 vakantiewoningen voor de locatie Grotel 5 in Bakel, Herstructureringslocaties Goed Wonen, Nota Welstand en beeldkwaliteit, Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit, Verordening monumentenspaarfonds, Aanvullend krediet project Reconstructie Vondellaan, Informatie Detailhandel buitengebied n.a.v. gesprek Nooijen, RIN opstarten wijzigingsprocedure locatie Hollevoort 1 in Bakel, Het nieuwe speelbeleid.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties