Live uitzending Commissie Financiën en Bestuur

Op dinsdag 14 februari 2023 vergadert de Commissie Financiën en Bestuur van 20:00 – 22:00 uur. Omroep Centraal TV is aanwezig en zal de vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)

– inspreker: dhr. Van Wetten voor agendapunt 5 – aanwijzen lokale omroep

Termijnplanning, Aanwijzen lokale omroep, Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2020, Kadernota 2024 belastingsamenwerking Oost-Brabant, Wijzigingsverordening bedrijven investeringszone, Verordening rekenkamercommissie, Verordening op de raadscommissies, Reglement van Orde.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties