Live uitzending Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Op woensdag 15 februari 2023 vergadert de Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) van 20:00 – 22:00 uur.

Omroep Centraal TV is aanwezig en zal de vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Algemene mogelijkheid tot inspreken: Agendapunt 7: Deel Gemert Zuid – Anita Kuijpers – van Rooij

Termijnplanning, Wensen en bedenkingen voor het opstarten van een wijzigingsprocedure voor het toestaan van een brouwerij voor de locatie Hollevoort 1 in Bakel, besluitvorming Gemert-Bakel Buitengebied juni 2022, Vaststellen bestemmingplan “Deel zuid Gemert”, Presentatie Arcadis – Groenstructuur beleids- en uitvoeringsplan: participatie van inwoners (externe stakeholders).

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties