Live uitzending Raadsvergadering 15 december

Op donderdag 15 december is er is er van 19.30 uur tot 23.00 uur een vergadering van de gemeenteraad. Omroep Centraal TV zal deze live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere:

Termijnplanning, 3e financiële rapportage, Vaststellen 2e actualisatie bouwgrondexploitatie 2022, Vaststellen grondprijzen 2023, Vaststellen veiligheidsbeleid 2023-2026, Vaststellen subsidieverordening Peelgemeenten Energiehuis Slim Wonen 2023 t/m 2026, Vaststellen startnotitie transitiebeleid landelijk gebied Gemert-Bakel, Vaststellen beeldkwaliteitsplan Berken 9 Milheeze, Vaststellen begrotingswijziging Blink, Vaststellen verordening aanpassing jeugdhulp i.v.m. aanwijzen toezichthouder, Benoemen commissieleden, Vaststellen belasting- en legesverordening 2023, Aangepast raadsbesluit verordening onroerende zaakbelasting 2023, Vaststellen voorbereidingskrediet Berglarenschool, Benoemen en beëdigen wethouder n.a.v. tijdelijke vervanging wethouder Van Zeeland.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties