Live uitzending Raadsvergadering 2 maart

Aankomende week staat op 2 maart om 19.30 uur de raadsvergadering op het programma.  Voor de raadsvergadering is live meekijken mogelijk via de website van Omroep Centraal.

Besluitvorming

 • Verordening en convenant rekenkamer Gemert-Bakel Laarbeek
 • Aanwijzen Lokale Omroep (punt 7)
 • Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening  2020
 • Archiefverordening 2023
 • Kadernota 2024 Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • Wijzigingsverordening bedrijven investeringszone
 • Verordening op de raadscommissies
 • Reglement van Orde Gemeenteraad
 • Wensen en bedenkingen voor het opstarten van een wijzigingsprocedure voor het toestaan van een brouwerij voor de locatie Hollevoort 1 in Bakel
 • Vaststelling bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied juni 2022”
 • Vaststelling bestemmingplan “Deel zuid Gemert”
 • Wijziging Statuten PlatOO

De volledige agenda met bijlagen staat op onze website: gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties