Live uitzending raadsvergadering

Deze keer niet op donderdag, maar op woensdag 25 januari is er van 19.30 uur tot 23.00 uur een vergadering van de gemeenteraad. Omroep Centraal TV zal deze live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere:

Termijnplanning, Vaststellen BP Virmundtstraat Gemert, Vaststellen Her-structureringslocatie Goed Wonen, Vaststellen aanvullend krediet project reconstructie Vondellaan, Vaststellen erfgoedverordening, Vaststellen Nota Welstand en beeldkwaliteit, Vaststellen Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit, Vaststellen Verordening Monumentenspaarfonds, Vaststellen zienswijze samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026, Instemmen met een ontwerpverklaring om medewerking te kunnen verlenen aan het realiseren van 136 vakantiewoningen voor de locatie Grotel 5 in Bakel, Vaststellen subsidiebudget renovatie theaterzaal De Eendracht.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergaderingen 14 en 15 Februari aanvang 20:00 uur.

Sleuteloverdracht 17 Februari 20:00 uur.

Carnavalsmis 18 Februari 13:30 uur.

Optocht Gemert 19 Februari 13:30 uur.

Radio TV Krulstarte 20 Februari 10:00 uur.

Advertenties