Live uitzending raadsvergadering

Deze keer niet op donderdag, maar op woensdag 25 januari is er van 19.30 uur tot 23.00 uur een vergadering van de gemeenteraad. Omroep Centraal TV zal deze live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere:

Termijnplanning, Vaststellen BP Virmundtstraat Gemert, Vaststellen Her-structureringslocatie Goed Wonen, Vaststellen aanvullend krediet project reconstructie Vondellaan, Vaststellen erfgoedverordening, Vaststellen Nota Welstand en beeldkwaliteit, Vaststellen Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit, Vaststellen Verordening Monumentenspaarfonds, Vaststellen zienswijze samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026, Instemmen met een ontwerpverklaring om medewerking te kunnen verlenen aan het realiseren van 136 vakantiewoningen voor de locatie Grotel 5 in Bakel, Vaststellen subsidiebudget renovatie theaterzaal De Eendracht.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties