Live uitzending Raadsvergadering donderdag 13 april

Op donderdag 30 maart 2023 vergadert de gemeenteraad van 19:30 – 23:00 uur.

Omroep Centraal TV is aanwezig en zal de vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke organisaties, Wijziging verordening doelgroepen sociale woningbouw, Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023, Beheer sporthal Molenbroek, Vestiging voorkeursrecht gemeenten perceelgrond Elsendorp, Ontslag commissielid, Aanstelling commissievoorzitter Sociaal Domein, Sport en Onderwijs, Vaststelling bestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp”, Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed, Reglement van orde 2023.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties