Live uitzending vergadering Commissie Financiën en Bestuur

Op dinsdag 29 november is er van 20:00 – 22:00 uur een vergadering van de Commissie Financiën en Bestuur. Omroep Centraal TV zal deze vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat o.a.: Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 18-10-2022, Termijnplanning, 3e financiële rapportage 2022, 2e actualisatie bouwgrondexploitatie 2022, Grondprijzen 2023, Veiligheidsbeleid 2023-2026, Quick Scan programmabegroting Gemeenschappelijke Rekenkamercommissie.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties