Live uitzending vergadering Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Op woensdag 30 november is er van 20:00 – 22:00 uur een vergadering van de Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer). Omroep Centraal TV zal deze vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat o.a.: Erfgoedverordening, Nota Welstand en Beeldkwaliteit, Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit, Verordening monumentenfonds, Subsidieverordening Peelgemeenten EnergieHuis Slim Wonen 2023 tot en met 2026, Bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp, Startnotitie opstellen transitiebeleid landelijk gebied Gemert-Bakel (n.a.v. plan van aanpak motie stikstofaanpak, motie VAB en motie RvR ), Beeldkwaliteitsplan Berken 9 Milheeze, Begrotingswijziging Blink, het nieuwe speelbeleid, Prioriteitstelling ten behoeve van versnellen woningbouwopgave irt principeverzoeken.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties