Live uitzending vergadering Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Op woensdag 29 maart 2023 vergadert de Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer) van 20:00 – 22:00 uur.

Omroep Centraal TV is aanwezig en zal de vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 15-2-2023, Vaststelling bestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp”, Vestiging voorkeursrecht gemeenten perceelgrond Elsendorp.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties