Live uitzending vergadering Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Op donderdag 30 maart 2023 vergadert de Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs van 19:30 – 22:30 uur.

Omroep Centraal TV is aanwezig en zal de vergadering live uitzenden.

Op de agenda staat onder andere: 

Reactie college op adviezen Klimaatraad en Toekomstraad, Beheer sporthal Molenbroek, Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed, Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke organisaties, Wijziging verordening doelgroepen sociale woningbouw, Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties