Meedenken over de toekomst van het gebied Deel-Groenesteeg

We werken aan een ruimtelijke visie voor het gebied tussen de Deel en de Groenesteeg. Daarvoor spraken we 18 april met omwonenden en grondeigenaren en op 15 mei met een groep overige belanghebbenden. Dat leverde al veel waardevolle input op.

Meedenken

Mogelijk wil jij ook nog je mening geven over de toekomst van het gebied? Dat kan tot en met maandag 29 mei via de Mentimeter: menti.com/al9yeipw6pnd. En wil je gewoon wat meer weten over het project? Lees dan verder op www.gemert-bakel.nl/wvg-gebied-deel-groenesteeg.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties