Missie en werkgebied Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor zo’n 778.000 inwoners en bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. Dagelijks onderhouden en inspecteren wij dijken, zuiveren wij 300 miljoen liter water en zorgen we voor veilig, voldoende en schoon water.

Vanuit onze missie hebben we de volgende hoofdtaken:

  • Veilig water
    Burgers en bedrijven bieden we veiligheid tegen overstromingen door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen.
  • Voldoende water
    Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden.
  • Schoon water
    Voor 778.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn.

Bron: Waterschap Aa en Maas

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties