Nachtregister hotels in Gemert-Bakel te omslachtig

De hoteliers in Gemert-Bakel zijn gezamenlijk in actie gekomen tegen de voorschriften betreffende het nachtregister in Gemert-Bakel. Het is veel te veel werk en allemaal veel te omslachtig. Bovendien moeten er veel te veel gegevens worden ingevuld en dat is in strijd met het Wetboek van Strafrecht. 

Wettelijk gezien moet er alleen maar de naam en de woonplaats van de hoofdgast doorgegeven worden, plus de datum van aankomst en vertrek en de wijze waarop de hoofdgast zich heeft gelegiti­meerd.

Maar Gemert-Bakel wil meer: ook al die gegevens van de andere gasten in een gezelschap moeten een keer per etmaal digitaal worden doorgegeven in het Nachtregister en dat is erg veel extra werk. Via Koninklijke Horeca Nederland hebben de Gemert-Bakelse ondernemers enige tijd geleden ook de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd met betrekking tot hun klacht dat de privacywetgeving wordt overtreden. De Autoriteit Persoonsgegevens is het daarmee eens, maar de gemeente vindt dat zij zich wel aan alle regels houdt.

Bron: Eindhovens Dagblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties