Nieuw college:Mooie ambities en stevige uitdagingen

Vandaag zijn de wethouders in Gemert-Bakel benoemd. Wilmie Steeghs (Dorpspartij) en Willeke van Zeeland (CDA Gemert-Bakel) blijven aan.  Nieuw zijn Martien Bankers (Lokale Realisten) en Hanneke Coppens (CDA Gemert-Bakel). Samen met burgemeester Michiel van Veen vormen zij de komende vier jaar het college.

Het coalitieakkoord ‘Samen Goed Doen’ focust op samenwerken, de goede dingen doen en plannen van papier naar de praktijk brengen. Met de regionale schaalsprong, een grote groei in de Brainportregio op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid, zijn er opgaven en projecten te over waar de coalitie constructief mee aan de slag wil.

Samenwerken

Rode draad door deze opgaven en projecten is het thema participatie. Samenwerking begint met elkaar goed vinden, met elkaar praten en partijen met elkaar verbinden. De coalitie wil meters maken door samen op te trekken met inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeenteraad. Goede dienstverlening vraagt ook een goed toegeruste ambtelijke organisatie, die efficiënt werkt en begrijpelijk communiceert. 

Startpunt

Stevige uitdagingen en mooie ambities vormen het startpunt voor de komende collegeperiode.

Willeke van Zeeland gaat onder meer aan de slag met de ontwikkeling van het buitengebied, waarin bijvoorbeeld Proeftuin Elsendorp initiatieven mogelijk moet maken. Daarnaast krijgt Van Zeeland financiën in haar portefeuille.

Wilmie Steeghs blijft wethouder van Sociaal Domein met grote ontwikkelingen als de nieuwbouw voor het Commanderij College en de Berglarenschool en het Venster.

Martien Bankers legt zich onder meer toe op economie met speciale aandacht voor bedrijventerreinen, recreatie en toerisme. Daarnaast is het vraagstuk duurzaamheid onderdeel van zijn portefeuille.

Hanneke Coppens krijgt het kasteel onder haar hoede. Dat geldt ook voor de centrumplannen voor Bakel, Milheeze, Handel en Gemert. In haar portefeuille vallen ook de woningbouwopgave en bereikbaarheid van onze gemeente.

Het volledige coalitieakkoord met voorlopige portefeuilleverdeling staat op onze website.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Raadsvergadering 14 december 19:30 uur.

Advertenties